منطقه جنوب تهران

باربری جوادیه تحت نظر شرکت آینده بار

باربری جوادیه تحت نظر شرکت آینده بار

جوادیه یکی از شناخته‌شده‌ترین محله‌های قدیمی شهر تهران است. جوادیه در جنوب غربی میدان راه‌آهن واقع شده‌ است و خط غربی راه‌آهن از محدوده جوادیه می‌گذرد. این محله در جنوب شهر تهران واقع شده و در منطقه ۱۶ تهران قرار ...