منطقه جنوب تهران

باربری جوادیه تحت نظر شرکت آینده بار

باربری جوادیه تحت نظر شرکت آینده بار

باربری جوادیه باربری جوادیه در جنوب غربی میدان راه‌آهن واقع شده‌ است و خط غربی راه‌آهن از محدوده جوادیه می‌گذرد. این محله در جنوب شهر تهران واقع شده و در منطقه ۱۶ تهران قرار دارد پس با توجه به جمعیت ...